Патенти співробітників кафедри

 • Деклараційний патент на винахід № 50077А «Перетворювач коду» / Жуков І.А., Гамаюн В.П., Візор Я.Є. – Опубл. 15.10.2002. Бюл. № 10.
 • Деклараційний патент на винахід № 50077 «Перетворювач коду» / Жуков І,А.,Гамаюн В.П., Візор Я.Є. – Опубл. 17.05.2004. Бюл. № 5.
 • Деклараційний патент на винахід № 3471 «Пристрій для обчислення показникової функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Мартинова О.П. – Опубл. 15.11.2004. Бюл. № 11.
 • Деклараційний патент на винахід № 7727 «Обчислювальний пристрій» / Жуков І.А., Жабін В.І., Клименко І.А., Ткаченко В.В. – Опубл. 15.07.2005. Бюл.№ 7.
 • Деклараційний патент на винахід № 7728 «Аналізатор мовлення» / Жуков І.А., Краковський В.Я., Мартинова О.П. – Опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7.
 • Деклараційний патент на корисну модель № 10333 «Спосіб формування хвилеподібної напруги» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 15.11.2005., Бюл. № 11.
 • Деклараційний патент на корисну модель № 10334 «Пристрій для формування хвилеподібної напруги» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 15.11.2005., Бюл. № 11.
 • Деклараційний патент на корисну модель № 10441 «Пристрій для моделювання графів» / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.
 • Деклараційний патент на корисну модель № 10444 «Обчислювальна система» / Жуков І.А., Жабін В.І., Клименко І.А., Ткаченко В.В. – Опубл. 15.11.2005. Бюл. № 11.
 • Деклараційний патент на винахід № 74712 «Багатопроцесорна система» / Жуков І.А., Жабін В.І., Клименко І.А., Антонов Р.Л. – Опубл. 16.01.2006. Бюл. №1.
 • Деклараційний патент на винахід № 75209 «Пристрій для моделювання графів» / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л. – Опубл. 15.03.2006. Бюл. № 3.
 • Патент на винахід № 75415 «Пристрій для захисту від дзенькоту контактів» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. № 4.
 • Патент на винахід № 75435 «Пристрій для обчислення експоненціальної функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Мартинова О.П. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. № 4.
 • Патент на винахід № 75439 «Пристрій для обчислення експоненціальної функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Кременецький Г.М. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. №4.
 • Патент на винахід № 75455 «Пристрій для обчислення сигмоїдальної функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Кременецький Г.М. – Опубл. 17.04.2006. Бюл. №4.
 • Патент на винахід № 76203 «Пристрій для обчислення показникової функції» / Жуков І.А., Баранов Г.Л., Баранов В.Л., Мартинова О.П. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.
 • Патент на винахід № 76204 «Пристрій захисту від дзенькоту контактів» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.
 • Патент на винахід № 76210 «Пристрій захисту від дзенькоту контактів» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 17.07.2006. Бюл. № 7.
 • Патент на корисну модель № 18810 «Пристрій для формування хвилеподібної напруги» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 15.11.2006. Бюл. № 11.
 • Патент на корисну модель № 19341 «Спосіб формування хвилеподібної напруги» / Багацький В.О., Бугаєнко В.В., Жуков І.А., Фабричев В.А. – Опубл. 15.12.2006. Бюл. № 12.
 • Патент на винахід № 77980 «Пристрій для моделювання графів» / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л. – Опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2.
 • Патент на корисну модель № 22225 «Спосіб аналізу складу металевих сплавів» / Антонов В.К. – Опубл. 25.04.2007. Бюл. № 5.
 • Патент на корисну модель № 25009 «Обчислювальна система» / Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Ткаченко В.В. – Опубл. 25.07.2007. Бюл. № 11.
 • Патент на корисну модель № 25491 «Пристрій для множення елементів скінченних полів GF(2n)» / Жуков І.А., Кубицкий В.І., Синельников О.О. – Опубл. 10.08.2007. Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель № 25555 «Програмуючий комутатор» / Жуков І.А., Аль Шибані Салім, Синельніков О.О., Пащенко Н.В. – Опубл. 10.08.2007. Бюл. № 12.
 • Патент на корисну модель № 27510 «Пристрій для додавання у парафазному коді» / Жуков І.А., Гуменюк В.О., Синельніков О.О., Пащенко Н.В. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.
 • Патент на корисну модель № 27574 «Пристрій обчислення відстані між літаками у парафазному коді» / Жуков І.А., Синельніков О.О., Пащенко Н.В. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.
 • Патент на корисну модель № 27610 «Пристрій для обчислення сум парних добутків» / Жуков І.А., Синельніков О.О., Антіпов А.О. – Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.
 • Патент на корисну модель № 31664 «Поліноміальний екстраполятор для прогнозування інтенсивностей інформаційних потоків в комп’ютерних мережах» / Жуков І.А., Антонов В.К., Дрововозов В.І., Аль-Сурікі-Ібрагім. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.
 • Патент на винахід № 82569 «Пристрій для виділення старших і молодших одиниць з позиційного коду» / Жуков І.А., Гамаюн В.П., Яременко К.П. – Опубл. 25.04.2008. Бюл. № 8.
 • Патент на корисну модель № 34951 «Пристрій для обчислення показникової функції» / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л. – Опубл. 26.08.2008. Бюл. № 16.
 • Патент № 40145 України, МПК G 06 F 7/00. Пристрій для ділення елементів скінченних полів GF(2n) / Жуков І.А., Кубицкий В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200812736; заявл. 30.03.08; опубл. 25.03.09. Бюл. № 6.
 • Патент № 87478 України, МПК G 09 B 9/00. Пристрій для безкабельного введення та виведення інформації з обчислювача тренажера бортінженера літака / Жуков І.А., Моржов В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № a200606303; заявл. 06.06.06; опубл. 27.07.09. Бюл. № 12.
 • Патент № 43629 України, МПК Н 03 М 7/00. Пристрій для множення елементів нескінченних полів (2n) / Жуков І.А., Кубицький В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200902754; заявл. 25.03.09; опубл. 25.08.09. Бюл. № 16.
 • Патент № 88435 України, МПК G 06 F 7/50. Пристрій для ділення у пара фазному коді / Жуков І.А., Гуменюк В.О., Синельніков О.О., Пащенко Н.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № а200610647; заявл. 09.10.06; опубл. 12.10.09. Бюл. № 19.
 • Патент № 45642 України, МПК H 04 M 3/00, H 04 L 12/00, G 06 F 15/08/ Клерувальний комутатор / Жуков І.А., Красовська Є.В., Синельніков О.О., Антіпов А.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200901898; заявл. 03.03.09; опубл. 25.11.09. Бюл. № 22.
 • Патент № 46616 України, МПК G 06 F 7/544, G 06 F 7/548. Пристрій для обчислення гіперболічного тангенса / Жуков І.А., Мартинова О.П., Баранов В.Л., Баранов Г.Л.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200907996; заявл. 29.07.09; опубл. 25.12.09. Бюл. № 24.
 • Патент № 49051 України, МПК G02B 23/00. Телескоп / Антонов В.К.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200912041; заявл. 24.11.09; опубл. 12.04.10. Бюл. № 7.
 • Патент № 49052 України, МПК Н03М 13/00. Пристрій для декодування одиночних недвійкових помилок / Жуков І.А., Кубицкий В.І., Синельникове О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200912043; заявл. 24.11.09; опубл. 12.04.10. Бюл. № 7.
 • Патент № 49400 України, МПК В64С 1/00. Літак / Антонов В.К.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200912039; заявл. 24.11.09; опубл. 26.04.10. Бюл. № 8.
 • Патент № 49401 України, МПК В64С 37/00. Багатоступеневий аерокосмічний літак / Антонов В.К.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u200912040; заявл. 24.11.09; опубл. 26.04.10. Бюл. № 8.
 • Патент № 59112 України, МПК G06F 15/16. Обчислювальний пристрій / Клименко І.А., Жабіна В.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201009793; заявл. 06.08.10; опубл. 10.05.11. Бюл. № 9.
 • Патент № 60390 України, МПК G06G 7/30, G05B 13/02, G05B 15/02. Цифровий оптимальний екстраполятор нестаціонарного трафіку комп’ютерних мереж / Гузій М.М., Андреєв О.В., Ігнатов В.О., Андрєєв В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006549; заявл. 28.05.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.
 • Патент № 60391 України, МПК G06F 7/38. Арифметичний пристрій / Жуков І.А., Красовська Є.В., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201006810; заявл. 02.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.
 • Патент № 60400 України, МПК Н04В 7/005. Пристрій підвищення якості передавання даних в бездротових мережах в зонах невпевненого прийому або з недостатньою завадостійкістю / Дуднік А.С., Шевцова Є.В., Яценко М.М., Зубарева О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201007469; заявл. 15.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.
 • Патент № 60398 України, МПК G06F 15/16. Багатопроцесорна обчислювальна система /Жуков І. А., Клименко І.А., Біляєв С.М.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201007467; заявл. 15.06.10; опубл. 25.06.11. Бюл. № 12.
 • Патент № 62874 України, МПК Н03М 13/00. Пристрій для декодування одиночних недвійкових помилок із застосуванням послідовного алгоритму кодування / Жуков І.А., Кубицкий В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014713; заявл. 08.12.10; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.
 • Патент № 62875 України, МПК Н03М 13/00. Пристрій для декодування одиночних недвійкових помилок / Жуков І.А., Кубицкий В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014714; заявл. 08.12.10; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.
 • Патент № 62878 України, МПК G06C 3/00, G01S 17/00. Спосіб двопараметричної оптимальної екстраполяції випадкових нестаціонарних сигналів на тлі завад / Ігнатов В.О., Жуков І.А., Андреєв О.В., Андрєєв В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201014719; заявл. 08.12.10; опубл. 26.09.11. Бюл. № 18.
 • Патент № 69626 України, МПК Н04В 7/005. Безпроводовий маршрутизатор з динамічним перерозподілом потоку заявок / Дуднік А.С., Якунін В.П.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111748; заявл. 05.10.11; опубл. 10.05.12. Бюл. № 9.
 • Патент № 69627 України, МПК Н03М 13/00. Пристрій для декодування подвійних помилок / Жуков І.А., Кубицький В.І., Синельніков О.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201111750; заявл. 05.10.11; опубл. 10.05.12. Бюл. № 9.
 • Патент № 80152 України, МПК G01S 13/00, G01S 17/00, G06F 7/60. Цифровий інтегратор / Жуков І.А., Ковальов М.О.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. – № u201214548; заявл. 19.12.12; опубл. 13.05.13. Бюл. №9.
 • Патент № 91258 Україна, МПК G06F 7/60, G06F 7/64, G06F 7/57. Цифровий інтегро-арифметичний пристрій / Жуков І.А., Ковальов М.О., Кубицький В.І.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет.; Заявл. 06.02.2014, опубл. 25.06.2014. Бюл. №12.
 • Патент України на корисну модель № u2013 04818.  UA86555U. Рекурсивний спосіб оптимальної екстраполяції характеристик випадкового нестаціонарного процесу на фоні завад. / Ігнатов В.О., Андрєєв В.І., Андрєєв О.В.; заявник і патентовласник Національний авіаційний університет. опубл. Січень 10.2014р.