Освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та мережі» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»

Сертифікат про акредитацію спеціальності за другим (магістерським) рівнем

Гарант освітньої програмиВовна Олександр Володимирович
e-mail: oleksandr.vovna@npp.nau.edu.ua