Навчальні програми

Оволодіння загальнонауковими компетентностями

РП “Філософія наук та інновацій” 

РП “Інноваційні методи прийняття рішень в соціотехнічних та соціокультурних системах”

РП “Когнітивні технології прогнозування стану соціотехнічних та соціокультурних систем”

 

Набуття універсальних навичок дослідника та викладача

РП “Правове,економічне та інформаційне забезпечення наукових досліджень”

РП “Андрагогіка та інноваційні освітні технології”

 

Фахової підготовки

РП “Системносинергетичне моделювання об’єктів досліджень та математичні методи обробки даних у комп’ютерній інженерії”

РП “Моделі,методи та засоби дослідження трафіка розподілених комп’ютерних систем”

РП “Методи,засоби та технології захисту інформації в комп’ютерних мережах”

РП “Теоретичні основи створення високоефективних технічних і програмних компонентів комп’ютерних систем і мереж”

РП “Методи, засоби та технології штучного інтелекту в комп’ютерній інженерії”

 

Вибіркового компоненту

РП” Сигнатурні засоби захисту інформації комп’ютерних мереж на базі ПЛІС”

РП “Високопродуктивні розподілені обчислювальні системи та хмарні технології”

РП “Спеціалізовані динамічно реконфігуровані комп’ютерні системи”

 

Практичної підготовки

РП Фахової науково-педагогічної практики

 

Мовні компетентнтності

РП “Англійська мова наукового спрямування”

РП “Академічне письмо англійською мовою”