Міжнародна діяльність

XIV Міжнародна науково-практична конференція (CSNT-2023)
 1. Дрововозов В.І., Коцюр А.Б. Методика метаевристичної оптимізації ключових параметрів безпроводових радіомереж. // Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2023): тези доповіді ХIV Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 13-14 квітня 2023 р.) К., 2023. С. 88-89.
 2. Долінце Б.І., Журавель Н.В. Підвищення точності навігаційного сигналу за допомогою фільтру Калмана. // Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2023): тези доповіді ХIV Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 13-14 квітня 2023 р.) К., 2023. С. 92–93.
 3. Телешко І.В., Бобров О.К. Static addressing for mobile device in a corporate networks. // Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2023): тези доповіді ХIV Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 13-14 квітня 2023 р.) К., 2023. С. 151-152. 
 4. Чаплінський Ю.П., Субботіна О.В. Застосування онтоло-орієнтованих систем в сфері безпеки продуктів харчування. // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» (https://aistis.knu.ua) 30 вересня 2022 року, Київ. C. 228 – 233
 5. Чаплінський Ю.П., Субботіна О.В. Багатомодельне управління даними для підтримки прийняття рішень. // Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2023): тези доповіді ХIV Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 13-14 квітня 2023 р.) К., 2023. С. 155 – 156.
 6. Гільгурт С.Я. Техніка впорядкування патернів для аналізу технічних характеристик реконфігуровних систем захисту інформації. // Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2023): тези доповіді ХIV Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 13-14 квітня 2023 р.) К., 2023. С. 53 – 54.
 7. Антонов В.К. Метрика континиумвимірного простору. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р., Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 10-11.
 8. Гільгурт С.Я. Техніка впорядкування патернів для аналізу технічних характеристик реконфігуровних систем захисту інформації. // Комп’ютерні системи та мережні технології (СSNT-2023): тези доповіді ХIV Міжнар. наук.-прак. конф. (м. Київ, 13-14 квітня 2023 р.) К., 2023. С. 53 – 54.
 9. Антонов В.К. Метрика континиумвимірного простору. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р., Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 10-11.
 10. Гамаюн В.П. Контродездатність розрядно-логарифмічних кодів. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р., Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 50-52.
 11. Гузій М.М., Старостенко А.О. Інформаційна система вибору архітектурних патернів за критеріями якості веб-додатків. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р., Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 63 73.
 12. Дрововозов В.І., Водоп’янов С.В., Толстікова О.В. Захищеність від несанкціонованого доступу у мережах транспортних засобів. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р., Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 80 87.
 13. Єфимець В.М., Маршалок Д.М. Учбовий комп’ютерний кластер. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р., Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 88 89.
 14. Жуков І.А., Балакін С.В. Особливості забезпечення апаратної та програмної безпеки авіаційних систем. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р., Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 90 91.
 15. Rusanova O.V., Korochkin O.V., Fomin V.V. Problem of Aggregation Big Data Sets Optimization. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р., Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С.135 143.
 16. Столяр А.Л. Проблеми виявлення аномалій в комп’ютерних мережах у режимі реального часу. Збірник тез доповідей XIV Міжнародної науковопрактичної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2023), м. Київ, 13–14 квітня 2023 р., Національний авіаційний університет. К.: НАУ, 2023. С. 148 150.
Участь у міжнародних науково-педагогічних заходах
Участь у міжнародних конференціях
 1. Чаплінський Ю.П. Прецеденти в прийнятті рішень на основі системної оптимізації. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та цифрова економіка» м. Київ, 4-5 травня 2023 року. М-во освіти і науки України; Державний університет інфраструктури та технологій. Київ: Видавничий центр ДУІТ, 2023. С. 205-206
 2. Гільгурт С.Я. Оперування наборами патернів баз даних сигнатур реконфігуровних систем захисту інформації. Моделювання і комп’ютерна графіка: зб. матер. Восьмої міжнар. наук.-техн. конф., 11 – 14 квітня 2023 р.: присв. 100-річчю з дня народж. Л.П. Фельдмана / Донецький національний технічний університет. – Луцьк – Київ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2023. – С. 56-60.
 3. Гільгурт С.Я. Використання ПЛІС для захисту кіберфізичних систем енергетики. // Безпека інформаційних технологій: Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-техн. конф. ITSec-2023, м. Ужгород, Україна, 2 – 4 травня 2023. – К.: НАУ, 2023. – С. 21-22.
 4. Hilgurt S.Ya. Pattern Handling for Quantifying Hardware Components of Signature-Based Cybersecurity Systems // Proceedings of the 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2022), Ternopil, Ukraine, 22 – 24 Nov. 2022. – CEUR Workshop Proceedings, 2022. – V. 3309. – P. 83-93. Available online: https://ceur-ws.org/Vol-3309/paper7.pdf. (Scopus)
 5. Чаплінський Ю.П., Субботіна О.В. Застосування онтоло-орієнтованих систем в сфері безпеки продуктів харчування. // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Прикладні системи та технології в інформаційному суспільстві» (https://aistis.knu.ua) 30 вересня 2022 року, Київ. C. 228 – 233
 6. Гільгурт С.Я. Прискорена кількісна оцінка параметрів реконфігуровних компонентів систем захисту компютерних мереж. // Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2022). Тези двадцять другої міжнародної науково-технічної конференції (09 – 14 листопада 2022 року). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2022. – С. 22.
 7. Hilgurt S.Ya. A Survey on Hardware Solutions for Signature-Based Security Systems / S.Ya. Hilgurt // Proceedings of the 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems 2021 (ITTAP 2021), Ternopil, Ukraine, 16 – 18 Nov. 2021. – CEUR Workshop Proceedings, 2021. – V. 3039. – P. 6-23. Available online: https://ceur-ws.org/Vol-3039/paper17.pdf. (Scopus)
 8. Evdokimov V., Davydenko A., Hilgurt S. Using GRID for Centralized Synthesis of FPGA-based Information Security Systems // Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2021) : Proceedings of the 15th International Conference, 21–24 Sept. 2021, Minsk, Belarus. – Minsk: UIIP NASB, 2021. – pp. 115-118. Available online: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/45793/1/Evdokimov_Using.pdf.
 9. Hilgurt S. A Concise Review of FPGA-Based Hardware Solutions for Network Intrusion Detection // Proceedings of the 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T’2021), Kharkiv, Ukraine, 5 – 7 Oct. 2021. – IEEE, 2021. – P. 164-168. https://doi.org/10.1109/PICST54195.2021.9772171. (Scopus)
Публікації у закордонних виданнях
 • Samoilichenko O., Priadko O., Mokiichuk V., Bal-Prylypko L., Slyva Yu., Tkachuk V., Pashchenko N. The impartiality of conformity assessment bodies is an integral component of the food safety management system // Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 16 (2022), 765–776. https://doi.org/10.5219/1784
Публікації SCOPUS
 1. Igor Zhukov, Tetiana Okhrimenko, Segii Balakin, Olena Chaikovska, Krzysztof Sulkowski. Risk Assessment in Critical Infrastructure Computer Networks // CPITS 2023Workshop on Sybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems, February 28, 2023, Kyiv, Ukraine
 2. Hilgurt S.Ya., Davydenko A.M., Matovka T.V., Prygara M.P. Tools for Analyzing Signature-based Hardware Solutions for Cyber Security Systems // Journal of Cyber Security and Mobility. – 2023. – Vol. 12, No 3. – P. 339-366. doi: 10.13052/jcsm2245-1439.123.5.
 3. Kudrenko S., Semenchenko A., Gurkovskyi V., Romanenko Y., Sydorenko V., Polozhentsev A. Ukraine on the Road to the European Digital Market: Status and Tools for Implementing the European Digital Economy and Society Index in Ukraine. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org). Vol. 3296 11 p. Стаття. 11.
 4. Hilgurt S.Ya. Pattern Handling for Quantifying Hardware Components of Signature-Based Cybersecurity Systems. // Proceedings of the 2nd International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2022), Ternopil, Ukraine, 22 – 24 Nov. 2022. – CEUR Workshop Proceedings, 2022. – V. 3309. – P. 83-93. Available online: https://ceur-ws.org/Vol-3309/paper7.pdf
Підготовка іноземних студентів
 • Нігерія – АДЕГОДЖУ Олувасегун Пол
 • Нігерія – АНІЧУКВУ Віктор ЕКЕНЕ
 • Лівія – АХМЕД А Дуро

Випускник кафедри 2022 року:

 • Китай – Хе Цзінань

Випускники кафедри 2023 року:

 • Індія – Веланкар Шруті Самір – зараз вчиться в магістратурі в Угорщині
 • Марокко – Нідіус Саад – зараз вчиться в магістратурі в Угорщині
 • Марокко – Рудані Мохаммед
 • Нігерія – Агбонкхехі Екселленсі Осерема
 • Нігерія – Огбогу Екене Стів
 • Нігерія – Оєлеє Олувафікунаиомі Даніел