Робочі програми та Силабуси

ОПП «Компютерні системи та мережі»
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»
ОС «Бакалавр»

1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

1.1 Історія української державності та культури (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
1.2 Ділова українська мова (завантажити Силабус) (завантажити РП)
1.3 Фахова іноземна мова (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
1.4 Філософія (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
1.5 Фізичне виховання та самовдосконалення (завантажити Силабус)  (завантажити РП)

2.1. Цикл професійної підготовки

2.1.1 Вища математика (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.1.2 Фізика (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.1.3 Комп’ютерна логіка (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.1.4. Програмування (завантажити Силабус) (завантажити РП)
2.1.5. Дискретна математика (завантажити Силабус) (завантажити РП)
2.1.6 Комп’ютерна електроніка (завантажити Силабус) (завантажити РП)  (Методичні рекомендації до виконання КР)
2.1.7 Комп’ютерна схемотехніка (завантажити Силабус) (завантажити РП)
2.1.8 Системне програмування (завантажити Силабус)  (завантажити РП)  (Завдання до КР)
2.1.9 Обєктно-орієнтоване програмування (завантажити Силабус) (завантажити РП)  (Методичні рекомендації до виконання КР)
2.1.10 Системне програмне забезпечення (завантажити Силабус) (завантажити РП)
2.1.11 Архітектура комп’ютерів (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.1.12 Комп’ютерні системи (завантажити Силабус)  (завантажити РП)  (Методичні рекомендації до виконання КП)
2.1.13 Комп’ютерні мережі (завантажити Силабус) (завантажити РП)   (Методичні рекомендації до виконання КП)
2.1.14 Організація баз даних (завантажити Силабус) (завантажити РП)
2.1.15 Основи економічної кібернетики (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.1.16 Теорія цифрових автоматів (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.1.17 Телекомунікаційні технології передачі даних (завантажити Силабус) (завантажити РП)
2.1.18 Інформаційні системи та структури даних (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.1.19 Спеціалізовані комп’ютерні системи та компоненти (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.1.20 Паралельні та розподілені обчислення (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.1.21 Адміністрування комп’ютерних мереж (завантажити Силабус) (завантажити РП)
2.1.22 Проєктування комп’ютерних систем та їх компонентів (завантажити Силабус)  (завантажити РП)  (Методичні рекомендації до виконання КП)

2.2. Цикл практичної підготовки

2.2.1 Навчальні практики
2.2.1.1 Схемотехнічна практика (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.2.2 Виробничі практики
2.2.2.1 Комп’ютерна практика (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.2.2.2 Проєктно-технологічна практика (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
2.2.2.3 Переддипломна практика (завантажити Силабус)  (завантажити РП)

2.3. Атестація здобувачів вищої освіти

2.3.1. Методичні вказівки до виконання дипломного проєкту (завантажити)

3. Цикл дисциплін вільного вибору студента

3.1 Теорія електричних та магнітних кіл (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.2 Фахова англійська мова (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.3 Правові засади комп’ютерної інженерії (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.4 Англійська мова професійного спрямування (завантажити Силабус) (завантажити РП)
3.5 Комп’ютерна мікроелектроніка (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.6 Основи наноелктроніки (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.7 Мікропроцесорні системи та мікроконтролери (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.8 Екологія (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.9 Інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.10 Спеціалізовані архітектури комп’ютерів (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.11 Авіаційні бортові комп’ютерні системи та мережі (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.12 Основи охорони праці (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.13 Експлуатація комп’ютерних систем (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.14 Моделювання комп’ютерних систем (завантажити Силабус)  (завантажити РП)
3.15 Периферійні пристрої (завантажити Силабус)  (завантажити РП)

Зразки РПНД та силабусу, оформлені у відповідності до вимог, сформульованих Навчально-методичним відділом НАУ, станом на 10.07.2023 року.

Навчальна дисципліна (завантажити зразок Силабусу)  (завантажити зразок РП)