Опанасенко Володимир Миколайович

Науковий ступінь, вчене звання: д.т.н.

Посада: професор кафедри

Аудиторія:

Телефон:

Email: vlopanas@ukr.net

Рік та місце народження:
1957 р., Узбекистан

Освіта:
Вища

Наукові інтереси:
Технологія реконфігуровного комп’ютинга

Навчальні дисципліни:
Реконфігуровні комп’ютерні системи

Публікації:
Автор 156 наукових праць, в тому числі 15 авторських свідоцтв і патентів, 4 наукові монографії.
Профіль Orcid: https://orcid.org/0000-0002-5175-9522
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=8yg60xQAAAAJ