Гільгурт Сергій Якович

Науковий ступінь, вчене звання: доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Посада: професор

Аудиторія:

Телефон: +38 (066) 756 43 48

Email: hilgurt@ukr.net

Рік та місце народження: 

1964, Узбекистан, Бухарська обл., Каракульський р-н, сел. Алат

Освіта

вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації (зараз Національний авіаційний університет) м. Київ, 1981-1986, спеціальність «Електронні обчислювальні машини», кваліфікація «Інженер-системотехнік»

Громадянство Україна

 

Наукові інтереси

  • методи та засоби високопродуктивних та розподілених обчислень;
  • методи створення високопродуктивних реконфігуровних обчислювальних засобів на базі ПЛІС;
  • методи створення реконфігуровних сигнатурних засобів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах;
  • моделювання й аналіз систем захисту інформації в кіберфізичних системах та на об’єктах критичної інфраструктури.

Навчальні дисципліни

  • Спеціалізовані комп’ютерні системи та компоненти
  • Specialized computer systems and components
  • Високопродуктивні, захищені та надійні комп’ютерні мережі, системи та компоненти
  • High-performance, secure and reliable computer networks, systems and components

Публікації:

Автор 165 наукових праць, включаючи 7 авторських свідоцтв і патентів, 2 наукові монографії.

1. Гільгурт С. Побудова скінченних автоматів реконфігуровними засобами для вирішення задач інформаційної безпеки // Захист інформації. – 2019. – Т. 21, № 2. – С. 111-120. doi: 10.18372/2410-7840.21.13768.

2. Гільгурт С. Методи побудови оптимальних схем розпізнавання для реконфігуровних засобів інформаційної безпеки // Безпека інформації. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 74-81. doi: 10.18372/2225-5036.25.13824.

3. Гільгурт С.Я., Кіслов О.Г., Попова В.М., Лях І.М. Прискорене обчислення характеристик реконфігуровних схем розпізнавання на базі асоціативної пам’яті та цифрових компараторів // Моделювання та інформаційні технології. Зб. наук. пр. ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Київ, 2019. – Вип. 89. – С. 3-16. doi: 10.5281/zenodo.3860720.

4. Hilgurt S. Parallel combining different approaches to multi-pattern matching for FPGA-based security systems // Advances in cyber-physical systems. – Lviv, 2020. – Vol. 5, No 1. – P.8-15. doi: 10.23939/acps2020.01.008.

5. Hilgurt S. A Concise Review of FPGA-Based Hardware Solutions for Network Intrusion Detection // Proceedings of the 2021 IEEE 8th International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology (PIC S&T′2021), Kharkiv, Ukraine, 5 – 7 Oct. 2021. – IEEE, 2021. – P. 164-168. doi: 10.1109/PICST54195.2021. 9772171. (Scopus)

6. Evdokimov V., Davydenko A., Hilgurt S. Using GRID for Centralized Synthesis of FPGA-based Information Security Systems // Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2021): Proceedings of the 15th International Conference, Minsk, Belarus, 21 – 24 Sept. 2021. – Minsk: UIIP NASB, 2021. – pp. 115-118. Available online: https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/45793/1/Evdokimov_Using.pdf.

7 Hilgurt S.Ya. A Survey on Hardware Solutions for Signature-Based Security Systems // Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP-2021): Proceedings of the 1st International Workshop, Ternopil, Ukraine, 16 – 18 Nov. 2021. – Ternopil: Faculty of Computer Information Systems and Software Engineering, 2021. – pp. 6-23. Available online: https://ceur-ws.org/Vol-3039/paper17.pdf. (Scopus)

8. Гільгурт С.Я., Чемерис О.А. Реконфігуровні сигнатурні засоби захисту інформації комп’ютерних систем / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України. – Київ: Академперіодика, 2022. – 297 с. – ISBN 978-966-360-458-9. doi: 10.15407/ akademperiodyka.458.297.

9. Гільгурт С.Я. Метод прискореної кількісної оцінки компонентів реконфігуровних сигнатурних систем кіберзахисту // Електронне моделювання. – 2022. – Т. 44, № 5. – С. 3-24. doi: 10.15407/emodel.44.05.003.

10. Hilgurt S.Ya. Pattern Handling for Quantifying Hardware Components of Signature-Based Cybersecurity Systems // Proceedings of the 1st International Workshop on Information Technologies: Theoretical and Applied Problems (ITTAP 2022), Ternopil, Ukraine, 22 – 24 Nov. 2022. – CEUR Workshop Proceedings, 2022. – V. 3309. – P. 83-93. Available online: https://ceur-ws.org/Vol-3309/paper7.pdf. (Scopus)

1. Евдокимов В.Ф., Давиденко А.М., Чемерис О.А., Гільгурт С.Я. Грід-центр із питань енергетики й технічні засоби додаткового захисту даних у розподілених інформаційних системах / Концепція захисту критичної інфраструктури: стан, проблеми та перспективи її впровадження в Україні: Зб.матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (7 – 8 листопада 2013 р., Київ – Вишгород). – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. – Серія «Національна безпека». Вип. 5. – С. 81-86. https://niss.gov.ua/sites/default/files/2014-05/Virukov_bezprka-d05fd.pdf

2. Гільгурт С.Я. Підвищення ефективності реконфігуровних систем виявлення вторгнень // Безпека інформаційних технологій: Матеріали ІХ Міжнар. наук.-техн. конф. ITSec-2019, м. Шарм-ель-Шейх, Єгипет, 22 – 27 березня 2019. – К.: НАУ, 2019. – С. 10-11. http://bit.nau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/ITSec-2019_zbirnyk.pdf

3. Давыденко А.Н., Гильгурт С.Я. Применение грид-сети для синтеза промышленных систем защиты информации на базе ПЛИС // «Цифровые технологии в промышленности»: Материалы республиканской научно-практической конференции, г. Актау, Казахстан, 28 марта 2019 г. – Актау, КГУТИ им. Ш. Есенова, 2019. – С. 15-20. https://yu.edu.kz/wp-content/uploads/2020/06/sbornyk_conferencii_28_03_2019.pdf

4. Гільгурт С.Я. Реконфігуровні апаратні засоби інформаційного захисту цифрових підстанцій // Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації: Матеріали науково-практичної конференції Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, м. Київ, 20 грудня 2019. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2019. – С. 52-54. https://ipme.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/12/Програма-КБЕЕЦ-2019.pdf

5. Євдокимов В.Ф., Давиденко А.М., Гільгурт С.Я. Застосування веб-сервісу централізованого програмування реконфігуровних обчислювачів для захисту інформації в кіберфізичних системах // Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації: Матеріали наук.-практ. конф. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 28 – 29 грудня 2020. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2020. – С. 35-37. https://ipme.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/01/Програма-та-матеріали-КБЕЕЦ-2020.pdf

6. Гільгурт С.Я. Порівняльний аналіз підходів до побудови компонентів реконфігуровних засобів технічного захисту інформації // XIII Міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2021) / Тези доп., 15 – 17 квітня 2021. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2021. – С. 20-21. https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/50663

7. Гільгурт С.Я. Підходи до побудови систем виявлення атак на протоколи цифрових електричних підстанцій // Кібербезпека енергетики: Матеріали наук.-практ. конф. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 28 травня 2021. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2021. – С. 34-42. https://ipme.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/06/КБЕ-2021.pdf

8. Evdokimov V., Davydenko A., Hilgurt S. Using GRID for Centralized Synthesis of FPGA-based Information Security Systems // Pattern Recognition and Information Processing (PRIP’2021): Proceedings of the 15th International Conference, Minsk, Belarus, 21 – 24 Sept. 2021. – Minsk: UIIP NASB, 2021. – pp. 115-118. https://prip.by/2021/proceedings.html.

9. Гільгурт С.Я. Поводження з параметрами баз даних сигнатур реконфігуровних систем захисту інформації в енергетиці // Кібербезпека енергетики: Матеріали наук.-практ. конф. Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 27 травня 2022. – К.: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2022. – С. 25-30. https://ipme.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/05/Матеріали-КБЕ-2022.pdf

10. Гільгурт С.Я., Кіслов О.Г, Попова В.М. Використання трійкової асоціативної пам’яті на реконфігуровній платформі для захисту інформації // Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації, ІV науково-практична конференція Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України: Матеріали (Київ, 24 листопада 2022 р.). Київ: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2022. С. 52-53. https://ipme.kiev.ua/wp-content/uploads/2022/12/Матеріали-КБЕЕЦ-2022.doc.pdf

1. Патент UA 141569 U; G06F17/00; Пристрій захисту / С.Я. Гільгурт; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України. – заяв. u 2019 12329, 28.12.2019 р. – Опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1423050/

2. Патент UA 140326 U; G05B15/00, G05B19/00; Апаратно-програмний комплекс моніторингу та керування технологічним процесом зневоднення бішофіту / А.М. Давиденко, С.Я. Гільгурт, О.О. Політучій; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України. – заяв. u 2019 11509, 28.11.2019 р. – Опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1414368/

3. Патент UA 139730 U; G06F 17/27; Апаратно-програмний комплекс підтримки прийняття рішень при проведенні державних експертиз комплексних систем захисту інформації / А.М. Давиденко, С.Я. Гільгурт, М.Р. Шабан; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України. – заяв. u 2019 09353, 16.08.2019 р. – Опубл. 10.01.2020, Бюл. № 1. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1400882/

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105995; Комп’ютерна програма «Експериментальний програмний комплекс FPGA Pattern Matching» («ЕПК FPM») / С.Я. Гільгурт; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, дата реєстрації 7.07.2021 р. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1619652/ 

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 105997; Комп’ютерна програма «Веб-сервіс централізованого програмування реконфігуровних засобів захисту інформації на базі гріду та хмарної інфраструктури STRAGS» («Веб-сервіс STRAGS») / В.Ф. Євдокимов, А.М. Давиденко, С.Я. Гільгурт; Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України, дата реєстрації 7.07.2021 р. https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1619656/