Пащенко Наталія Вікторівна

Посада: асистент кафедри

Аудиторія: 5-116

Телефон: +38 (044) 406 76 78

Email: nataliia.pashchenko@npp.nau.edu.ua

Рік та місце народження:
1982 р., Київ

Освіта:
Національний авіаційний університет, магістр , 2003 р.
Спеціальність – Комп’ютерні системи та мережі

Наукові інтереси:
Комп’ютерні системи

Навчальні дисципліни:
Комп’ютерні мережі, Адміністрування комп’ютерних мереж, Реконфігуровні комп’ютерні системи, Комп’ютерні системи, Design Technologies of Computer Systems

Публікації:
Автор публікацій
Профіль Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7225-8161
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7Y0acNEAAAAJ
Профіль GoogleCloud: https://www.cloudskillsboost.google/public_profiles/dea6b533-5969-4d3b-9a41-70e544fda5e3
Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57782819000&zone=