Іскренко Юрій Юрійович

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н.

Посада: доцент кафедри

Аудиторія: ??

Телефон: ??

Email: ??

Рік та місце народження:
1987 р.

Освіта:
Національний авіаційний університет, 2009 р.
Спеціальність – Комп’ютерна інженерія

Наукові інтереси:
Підвищення продуктивності передавання інформації в широкосмугових регіональних беспроводових мережах

Навчальні дисципліни:
Архітектура комп’ютерів, Інформаційні системи та структури даних, Комп’ютерна логіка, Комп’ютерні мережі, Мережні інформаційні технології

Публікації:
Автор 14 наукових публікацій, 2 патентів на корисні моделі, брав участь у більш, ніж 10 науково-практичних конференціях, в томучислі й міжнародних
Профіль Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3044-9290
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=PI8Ig-sAAAAJ