Аналіз надання освітніх послуг

Аналіз надання освітньої послуги за перший семестр 2023-2024 н.р. кафедрою КСМ ФКНТ

table-layout

Порівняльний аналіз показників якості надання освітньої послуги, а саме: абсолютна успішність, якість успішності та середній бал показали, що у першому семестрі 2023-2024 н.р. у порівнянні з попереднім роком показники майже не змінилися (фрагмент звіту з відповідною інформацією за попередній навчальний рік та розрахунок за перший семестр поточного року представлений нижче).

Розрахунок показників якості за 2022-2023н.р.

Якість надання освітньої послуги  
спеціальність 1  
Результати заліково-екзаменаційних сесії (1 семестр)  
   – абсолютна успішність 87,26
   – якість успішності 54,70
   – середній бал 3,68
Результати заліково-екзаменаційних сесії (2 семестр)  
   – абсолютна успішність 81,24
   – якість успішності 49,70
   – середній бал 3,48

Розрахунок показників якості надання освітньої послуги у першому семестрі 2023-2024 навчального року

Якість надання освітньої послуги  
спеціальність 1  
Результати заліково-екзаменаційних сесії (1 семестр)  
   – абсолютна успішність 86
   – якість успішності 56,65
   – середній бал 3,68

Для подальшого покращення рівня надання освітніх послуг була перероблена освітня програма бакалаврів; за рекомендацією стейкхолдерів збільшити та покращати можливість використання матеріально-технічної бази кафедри, знайдена можливість створити комп’ютерний клас для встановлення ОС Linux з відповідним програмним забезпеченням.