Анкетування

Анкетування роботодавців
Аналіз результатів анкетування щодо задоволеності роботодавців

  З 29.02 по 07.03.2024 було проведено анкетування роботодавців, у яких працюють випускники Національного авіаційного університету Факультету комп’ютерних наук та технологій, які навчалися на кафедрі комп’ютерних систем та мереж з метою виявлення рівня якості освіти.

Були запропоновані наступні критерії оцінювання:

 1. Рівень загальнотеоретичної підготовки
  Критичний – 0 %, низький –0 %, достатній – 66.7 %, Високий – 33.3 %.

 2. Рівень базових (професійних) знань
  Критичний – 0  %, низький – 0 %, Достатній – 0 %,  високий – 100.0 %.

 3. Рівень практичних навичок
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – (33.3 %, високий – 66.7%.

 4. Рівень навичок стратегічного мислення
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 100.0 %, високий – 0 %.

 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 66.7 %, високий – 33.3 %.

 6. Націленість на кінцевий результат
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 33.3 %, високий – 66.7 %.

 7. Здатність працювати в колективі, команді
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 100.0 %, високий – 0 %.

 8. Здатність ефективно представляти себе й результати своєї праці
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 100.0 %), високий – 0 %.

 9. Націленість на кар’єрне зростання і професійний розвиток
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 66.7 %, високий – 33.3 %.

 10. Рівень ерудованості, загальної культури, комунікабельності
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 100.0 %, високий – 0 %.

 11. Здатність працювати у міжнародному контексті
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 100.0 %, високий – 0 %.

 12. Рівень навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 33.3 %, високий – 66.7 %.
Анкетування випускників
Аналіз результатів анкетування щодо задоволеності випускників

З 29.02 по 07.03.2024 було проведено анкетування випускників Національного авіаційного університету Факультету комп’ютерних наук та технологій, які навчалися на кафедрі комп’ютерних систем та мереж з метою виявлення рівня якості освіти.

Були запропоновані наступні критерії оцінювання:
 1. Рівень ділової репутації, іміджу факультету
  Критичний – 0 %, низький – 42.9 %, достатній – 57.1 %, високий – 0 %.

 2. Рівень конкурентоспроможності освітніх послуг
  Критичний – 0 %, низький – 57.1 %, достатній – 42.9 %, високий – 0 %.

 3. Наскільки високо Ви оцінюєте рівень Вашої теоретичної підготовки зі спеціальності
  Критичний – 0 %, низький – 0%, достатній – 85.7%, високий – 14.3 %.

 4. Наскільки високо Ви оцінюєте рівень Вашої практичної підготовки зі спеціальності
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 71.4 %, високий – 28.6 %.

 5. Рівень якісного забезпечення професорсько-викладацького складу
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 100.0 %, високий – 0 %.

 6. Рівень забезпечення змісту та актуальності навчальних програм
  Критичний – 14.3 %, низький – 85.7 %, достатній – 0 %, високий – 0

 7. Рівень забезпечення матеріально-технічної бази
  Критичний – 28.6 %, низький – 71.4 %, достатній – 0 %, високий – 0 %.

 8. Рівень застосування інноваційних, інтерактивних методів навчання
  Критичний – 0 %, низький – 71.4 %, достатній – 28.6 %, високий – 0 %.

 9. Рівень навчально-методичного забезпечення (підручники, методичні рекомендації, посібники)
  Критичний – 0 %, низький – 28.6 %, достатній – 71.4 %, високий – 0 %.

 10. Рівень вільного доступу до електронних інформаційних ресурсів університету (репозитарій НАУ, сайт, доступ до інформаційних баз даних)
  Критичний – 0 %, низький – 57.1 %, достатній – 42.9 %, високий – 0 %.

 11. Рівень проходження виробничих практик: сприяло підвищенню моїх знань та практичних навичок
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 28.6 %, високий – 85.7 %.

 12. Рівень оцінки працевлаштування на ринку праці
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 100.0 %, високий – 0 %.

 13. Рівень задоволеності Ваших професійних досягнень
  Критичний – 0 %, низький – 0 %, достатній – 51.7 %, високий – 42.9 %.
Анкетування здобувачів

З 29.02 по 07.03.2024 було проведено анкетування здобувачів Національного авіаційного університету Факультету комп’ютерних наук та технологій, які навчаються на Кафедрі комп’ютерних систем та мереж з метою виявлення рівня якості освіти. В опитуванні приймало участь 15 студентів 4 курсу груп КС-431Б, КС-432(А)Б, КС-433Б, КС-434Б.