Лабораторії

На кафедрі створена навчальна лабораторія комп’ютерних систем  (ауд. 5-207).

Це -базовий навчальний та науково-дослідницький центр з поглибленого вивчення наукових та інженерних засад побудови засобів високопродуктивних обчислювальних систем, перспективних комп’ютерних технологій. В лабораторії проводять наукові та прикладні дослідження магістри, докторанти та молоді вчені; розробляється тематика бакалаврських проектів, магістерських робіт та PhD-дисертацій; проводяться науково-практичні семінари та диспути, тематичні лекції; лабораторні заняття для здобувачів вищої освіти за першим, другим та третім рівнями. До складу навчальної лабораторії входять чотири навчальних класи.

 

Навчальний клас комп’ютерних мереж та мережевих технологій ( ауд. 5-115)

Функцією даного навчального класу  є поєднання розробки методичного забезпечення навчального процесу та проведення лабораторних занять з освоєння комп’ютерних мереж та перспективних мережевих технологій з використанням мережевого обладнання та програмних емуляторів комп’ютерних мереж. Навчальний клас надає методичну та технічну базу для виконання бакалаврських проектів, магістерських робіт та написання PhD-дисертацій за напрямом своє діяльності.

 

Навчальний клас мікропроцесорів та мікропроцесорної техніки ( 5-117)

Напрямком роботи класу є розробка методичного забезпечення навчального процесу та проведення лабораторних занять з освоєння сучасних мікропроцесорів та мікропроцесорних систем, надання методичної допомоги здобувачам вищої освіти при виконанні бакалаврських проектів, магістерських робіт, написанні PhD-дисертацій за напрямом діяльності класу.

 

Навчальний клас комп’ютерної електроніки ( 5-113) створено з метою розробки методичного забезпечення навчального процесу та проведення лабораторних занять з вивчення сучасних електронних компонентів засобів обчислювальної техніки.

 

Навчальний клас схемотехнічних рішень (5-204)

Обладнання даного класу сприяє розробці методичного забезпечення навчального процесу та проведенні лабораторних занять з комп’ютерної логіки та схемотехнічної реалізації елементів обчислювальної техніки.