Вовна Олександр Володимирович

Вчене звання професор (2018)

Науковий ступінь доктор технічних наук (2016)

Посада професор кафедри комп’ютерних систем та мереж

Аудиторія 5-115

Телефон +38(050)193-35-44

E-mail oleksandr.vovna@npp.nau.edu.ua

Alma mater Донецький національний технічний університет

Дата закінчення 2004

Спеціальність електронні системи

Галузь наукових інтересів комп’ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи

Кваліфікація магістр електронних систем

Дата народження 05 серпня 1979 року

Місце народження село Павлівка Мар’їнського району Донецької області

Громадянство Україна

Працює на посаді професора кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету з липня 2023 року. До цього працював на посаді завідувача кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (ДВНЗ «ДонНТУ»). Випускник ДВНЗ «ДонНТУ» (2004), магістр електронних систем. Доктор технічних наук. Професор.

ORCID: 0000-0003-4433-7097
Профіль автора у SCOPUS: ID: 55976558100; ID: 57195307591; ID: 57200039731; ID: 57202153637; ID:57202435262; ID:57207855093
WoS: G-3602-2018

Народився 05 серпня 1979 року в селі Павлівка Мар’їнського району Донецької області.

У 1998 році закінчив Донецький технікум промислової автоматики за спеціальністю технічне обслуговування і ремонт електронно-обчислювальної техніки, отримав диплом молодшого спеціаліста з відзнакою та здобув кваліфікацію техніка-електроніка.

У 1998 році вступив до Донецького національного технічного університету на факультет комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики, спеціальність електронні системи. У 2002 році отримав диплом бакалавра з відзнакою та здобув кваліфікацію бакалавра електроніки.

У 2002 – 2004 рр. навчався в магістратурі ДонНТУ. У січні 2004 року успішно захистив магістерську роботу на тему «Обґрунтування структури каналу вимірювання концентрації оксиду вуглецю інфрачервоного газоаналізатору засобами імітаційного моделювання» та отримав диплом магістра електронних систем з відзнакою.

З 2004 року асистент кафедри електронної техніки ДонНТУ.

З 2005 року навчався в аспірантурі ДонНТУ без відриву від виробництва.

У 2009 році захистив кандидатську дисертації на тему «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації метану у вугільних шахтах» та отримав диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

З 2010 року доцент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

З 2013 р. навчання в докторантурі ДВНЗ «ДонНТУ» з відривом від виробництва зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

У 2016 році отримав диплом доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

З 2016 р. професор кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

З 2017 р. призначений на посаду завідувача кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

У 2017 р. обраний дійсним членом Академій метрології України.

У 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

З 2023 р. професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету.

1995 –1998 – навчання в Донецькому технікумі промислової автоматики за спеціальністю технічне обслуговування і ремонт електронно-обчислювальної техніки.

1998 – 2004 – навчання в Донецькому національному технічному університеті на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій та автоматики, за спеціальністю електронні системи (бакалавріат, магістратура).

2004 – 2009 – асистент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

2010 – 2013 – доцент кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

2013 – 2015 – докторантура ДВНЗ «ДонНТУ».

З 2016 – професор кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

З 2017 – призначений на посаду завідувача кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

У 2018 році присвоєно вчене звання професора кафедри електронної техніки.

З 2023 року – професор кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету.

Розробка комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних системи концентрації газових компонент і пилу для умов підвищеної вибухонебезпеки промислових підприємств; розробка методів і засобів підвищення точності, швидкодії та метрологічної надійності інформаційно-вимірювальних систем.

2009 – захистив кандидатську дисертацію на тему «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система контролю концентрації метану у вугільних шахтах» та отримав диплом кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

2011 – присвоєно вчене звання доцента кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

2015 – захистив докторську дисертацію на тему «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

2016 – диплом доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти.

2018 – присвоєно вчене звання професора кафедри електронної техніки ДВНЗ «ДонНТУ».

 1. «Розробка швидкодіючих методів і засобів виміру концентрації метану у рудничній атмосфері вугільної шахти» (Д–15–06), № 0106U001267, 2006 – 2008 рр.
 2. «Розроблення швидкодіючого вимірювача концентрації метану для системи газового захисту вугільних шахт» (Д–14–07 за договором № ДЗ/364–2007), № 0107U007159, 2007 – 2008 рр.
 3. «Підвищення ефективності мікропроцесорної інформаційно-вимірювальної системи контролю концентрації метану для системи газового захисту вугільних шахт» (Д–16–09), № 0108U010586, 2009 – 2010 рр.
 4. «Розроблення методів та засобів підвищення метрологічної надійності газоаналітичних вимірювачів в умовах підвищеної вибухонебезпечності промислових підприємств» (Д–5–11), № 0111U004016, 2011 – 2012 рр.
 5. «Розробка методів та засобів оперативного контролю запилення рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт» (Д–3–13), № 0112U005894, 2013 – 2014 рр.
 6. «Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт» (Д–15–06), № 0115U002655, 2015 – 2016 рр.
 7. «Розробка системи вимірювального контролю концентрації метану та пилу для визначення меж вибуховості рудничної атмосфери шахт» (Д–1–17), № 0117U000638, 2017– 2018 рр.
 8. Госпдоговірна робота «Розробка вимірювача із застосуванням інфрачервоного оптико-абсорбційного методу контролю концентрації метану в рудничній атмосфері вугільних шахт», 10 — 294 за договором № 752 (10 — 294), 2010– 2016 рр.
 9. Міжнародної освітньої програми TEMPUS № 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги в технології автоматизації для України», 2015– 2016 рр.
 10. Госпдоговірна робота «Перевірка технічних характеристик і документації програмного забезпечення блоків», Г-1-18 за договором № 328/18, 2018 р.

11. Госпдоговірна робота «Розробка стратегії автоматизації виробничих процесів на підприємстві ПРАТ «Шахтоуправління «Покровське», Г–02–20 за договором № 34819ДС, 2020 р.

Автор понад 280 науково-методичних робіт, з них 6 монографій, 12 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України та ДВНЗ «ДонНТУ», 210 наукових статей, у тому числі 31 в базах Scopus і WoS (див. розділ посилання ORCID), 32 патенти України на винаходи та користі моделі, 56 навчально-методичних праць.

Удостоєний у 2004 році подяки міського голови м. Донецька за активну участь у суспільному житті міста Донецька, відмінні показники у навчанні та науковій діяльності. Має почесну грамоту у науковій та новаторській діяльності та у зв’язку із Днем винахідника та раціоналізатора (П-6 від 18.08.2010 р.) від Донецької обласної ради профспілок. Лауреат обласного конкурсу «Кращій молодий вчений», 2011 рік, який проводився Донецькою обладміністрацією.

Нагороджений у 2016 році почесною грамотою від Донецької обласної військово-цивільної організації за багаторічну науково-педагогічну діяльність, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки у регіоні та з нагоди Дня науки.

Удостоєний у 2019 році подякою Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації за сумлінну та бездоганну працю, значні успіхи у підготовці висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня працівників освіти.

Удостоєний у 2021 році подякою від Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (Міністр, Сергій ШКАРЛЕТ, 2021 р.);

Отримав Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік за роботу «Інноваційні інформаційно-вимірювальні комп’ютерно-інтегровані системи для промислових та аграрних підприємств» (Постанова Верховної Ради України № 1043-IX від 02.12.2020 р.);

 1. Переверзєв А.В. Бойко В.І., Зорі А. А., Тарасюк В.П., Вовна О.В., Багрій В.В. Моделювання в електроніці: підручник. Вид. 2-ге вид., переробл. та доповн. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. 352 с. (ISBN 978-966-377-088-8, з грифом МОНУ. Лист № 14/18.2-638 від 25.03.2005 р.).
 2. Зорі А.А., Тарасюк В.П., Стародубцева О. М., Вовна О.В. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої [електронний ресурс]: електронний підручник. Донецьк: ДонНТУ, 2008. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. (З грифом МОНУ. Лист № 14/18-Г-1656 від 07.07.2008 р.).
 3. Бойко В.І., Вовна О.В., Зорі А.А., Коренєв В.Д. Методи аналізу і розрахунку електронних схем: підручник. Вид. 3-тє, переробл. та доповн. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. 326 с. (ISBN 978-966-377-128-1, з грифом МОНмолодьспорту України. Лист № 1/11-4633 від 07.06.2011 р.).
 4. Сенько В.Ф., Вовна О.В., Зорі А.А. Енергетична електроніка: навч. посіб. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. 228 с. (ISBN 978-966-377-145-8, з грифом МОНмолодьспорту України. Лист № 1/11-15244 від 01.10.2012 р.).
 5. БойкоВ.І., Вовна О.В., Зорі А.А., Порєв В.А. Прилади і системи екологічного моніторингу (вступ до фаху): навч. посіб. Вид. 3-тє, переробл. та доповн. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2013. 292 с. (ISBN 978-966-2762-19-8 з грифом МОН України. Лист № 1/11-3770 від 06.05.2010 р.).
 6. Сенько В.Ф., Вовна О. В., Зорі А.А. Енергетична електроніка: навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. та доповн. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2014.  312 с. (ISBN 978-966-377-189-2, з грифом МОНмолодьспорту України. Лист № 1/11-15244 від 01.10.2012 р.).
 7. Вовна О.В. Зорі А.А., Порєв В.А., Приміський В.П. Аналітичні прилади та системи: навч. посіб. / за заг. ред. В.А. Порєва. Красноармійськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. 330 с. (ISBN 978-966-377-197-7, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол № 7 від 31.03.2016 р.).
 8. Вступ до фаху з електроніки та комп’ютерної інженерії: навч. посіб. / А.А. Зорі та ін.; за заг. ред. О.В. Вовни. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. 312 с. (ISBN 978-966-377-198-4, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол № 7 від 31.03.2016 р.).
 9. Сенько В.Ф., Вовна О.В., Лактіонов І.С. Теорія електричних кіл: навч. посіб. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2017. 254 с. (ISBN 978-966-377-205-9, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ«ДонНТУ». Протокол № 8 від 23.01.2017 р.).
 10. Сенько В.Ф., Вовна О.В., Лактіонов І.С. Теорія електричних кіл. Практикум: навч. посіб. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. 214 с. (ISBN 978-966-377-219-6, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол№ 8 від 26.04.2018 р.).
 11. Сучасні мікроконтролери в електронній та інформаційно-вимірювальній техніці: навч. посіб. / О.В. Вовна та ін. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. 311с. (ISBN 978-966-377-235-6, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол № 4 від 25.06.2020 р.).
 12. Вовна О.В., Лактіонова Г.А. Теорія сигналів та інформації: навч. посіб. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2021. 410 с. (ISBN 978-966-377-247-9, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол № 11 від 23.12.2021 р.).
 1. Методы и средства аналитического измерения концентрации газовых компонент и пыли в рудничной атмосфере угольных шахт: монография / А. В. Вовна та ін. Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2012. 260с. (ISBN 978-966-377-129-8, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол № 10 від 18.11.2011 р.).
 2. Вовна А., Зори А., Хламов М. Методы и средства измерения концентрации газовых компонент: монография. Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. 244 с. Режим доступа: https://www.lap-publishing.com/catalog/. (ISBN-13: 978-3-8484-2767-3, ISBN-10: 3848427672, EAN: 9783848427673).
 3. Вовна О.В. Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт: монографія. Покровськ (Красноармійськ): ДВНЗ«ДонНТУ», 2016. 336 с. (ISBN 978-966-377-201-1, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол № 1 від 26.08.2016 р.).
 4. Лактіонов І.С. Вовна О.В., Зорі А.А. Комп’ютеризовані вимірювачі комплексу фізичних параметрів ґрунтів та мікроклімату промислових теплиць: монографія.  Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. 212 с. (ISBN 978-966-377-203-5, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол № 1 від 26.08.2016 р.).
 5. Підвищення безпеки робіт у вугільній галузі шляхом удосконалення систем аерогазового контролю шахтної атмосфери: монографія / Я.О. Ляшок, О.В. Вовна, С.В. Подкопаєв та ін. Покровськ: ДВНЗ «ДонНТУ», 2018. 358 с. (ISBN 978-966-377-221-9, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол № 10 від 21.06.2018 р.).
 6. Вовна О.В., Лактіонов І.С., Лебедєв В.А. Комп’ютерно-інтегрований моніторинг та керування в промислових теплицях: поточні результати і перспективи досліджень: монографія. Покровськ: ДВНЗ«ДонНТУ», 2020. 255 с. (ISBN 978-966-377-231-8, з грифом «Рекомендовано Вченою радою ДВНЗ «ДонНТУ». Протокол № 3 від 21.05.2020 р.).

Методологія прикладних досліджень у сфері комп’ютерної інженерії

Кіберфізичні системи

Комп’ютерна мікроелектроніка