Іванкевич Олексій Вікторович

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Посада: доцент кафедри

Аудиторія: 8б-16

Телефон: +38 (044) 406 78 18

Email:

Рік та місце народження:
1976 р., Київ

Освіта:
Вища

Наукові інтереси:
Інформаційні системи, обробка великих обсягів даних, паралельні обчислення, комп’ютерні технології

Навчальні дисципліни:
Інформаційні системи та структури даних, Паралельні обчислення, Комп’ютеризована обробка даних, Проектування БД, Організація БД, Комп’ютерна обробка даних, Програмування, Комп’ютерні мережі, Інструментальні засоби дослідження комп’ютерних мереж, Інформаційна безпека комп’ютерних систем та мереж, Основи теорії захисту інформації, Телекомунікаційні системи, Периферійні пристрої ЕОМ, Ком’ютерна логіка

Публікації:
Автор 82 публікацій, в тому числі наукових праць – 65; монографій – 2; підручників – 2; методичних праць – 9; свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір – 4.
Профіль Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7999-4970
Профіль Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=KiEJvlEAAAAJ