Практична підготовка

Практичнапідготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів ВО денної та заочної форм навчання.

Види практик:

– навчальні (схемотехнічна).

Мета навчальної практики – є ознайомлення здобувачів вищої освіти зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін.

 –  виробничі (комп’ютерна практика, проєктно-технологічна, науково-дослідна, переддипломна).

Мета виробничої практики – є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі навчання певного циклу теоретичних дисциплін, ознайомлення безпосередньо в установі, організації на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи/проєкту.

Положення про організацію та проведення практик здобувачів вищої освіти Національного авіаційного університету

Наказ Про організацію та проведення схемотехнічної практики 1 курс 03.06.24-16.06.24

Наказ Про організацію та проведення комп’ютерної практики 2 курс 03.06.24-16.06.24

Наказ Про організацію та проведення проєктно-технологічної практики 3 курс 03.06.24-16.06.24

Наказ Про організацію та проведення науково-дослідної практики 5 курс 10.06.24-30.06.24