Організація навчального процесу

Кафедра комп’ютерних систем та мереж здійснює підготовку фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія” освітньо-професійною програмою “Комп’ютерні системи та мережі”

Освітня кваліфікація: магістр з комп’ютерної інженерії
Підготовка фахівців фінансується за рахунок коштів державного бюджету, юридичних та фізичних осіб.
Нормативний термін навчання – 1 рік 4 місяці.

Інформація для студентів про відділи, служби, центри НАУ

Методист деканату: Ташлай Оксана Миколаївна  (денна форма навчання)
корп. 6 каб. 105     тел. +38(044)406-73-88

Відділ розрахунків по стипендіях (бухгалтерія)
корп. 1 каб. 243   тел. +38(044)406-78-81
Відділ організації роботи зі студентами (ВОРС) (контрактне навчання)
корп. 8 каб. 001, 001а тел. +38(044)406-75-53, 406-76-44
Військово-мобілізаційний підрозділ НАУ
корп. 1 каб. 324   тел. +38(044)408-29-39  406-74-08