Результати наукової діяльності

Розроблено 13 НМК дисциплін кафедри (50%).

Монографії доц. Краковського В.Я. «Spectrum sliding analysis algorithms, devices, applications» присуджено І місце в конкуксі НАУ на кращі підручники, навчальні посібники, монографії.

Розроблено електроний навчальний посібник «Паралельне програмування» доц. Корочкін О.В. – 240 с.

Наукові дослідження виконувались НДР за темою №863 «Розроблення теорії, методів та технологій оптимального управління гарантоздатною комп’ютерною мережею».

Проведені  4 наукові семінари  «Бортові комп’ютерні мережі безпілотних ЛА» та «Методли і засоби побудови гарантоздатних компютених мереж», «Технології виявлення аномалій трафіку комп’ютерних мереж» та науковий семінар за тематикою кафедральної НДР.

Приняті до друку наступні статті:

  1. Андреєв О.В., Андрєєв В.І.   Спосіб прогнозування вірогідних характеристик трафіку локальних комп’ютерних мереж на фоні завад в реальному часі // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. – № 1(49). 
  2. Мартинова О.П., Дрововозов В.І., Карпов Є.Є. Організація центру обробки даних для застосування в системі управління виробництвом // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. – № 1(49). 
  3. Дрововозов В.І., Толстікова О.В., Мартинова О.П. Використання системи віртуалізації VMWARE VSPHERE в центрі обробки даних підприємства // Проблеми інформатизації та управління: Зб. наук. пр. – К.: НАУ, 2015. – № 1(49). 

Підготовлено до друкуМетодичні рекомендації «Компютерна інженерія. Методичні рекомендації до написання та захисту дипломних проектів ОКР «Бакалавр» з напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»» (Автори: Жуков І.А., Проценко М.М.).

Виховна робота кафедри проводилась  згідно з планами виховної роботи. У всіх групах кураторами проводились  години корпоративної роботи згідно графіку, пріоритетними напрямки яких були

  • Стимулювання професійного зростання студентів
  • Естетичне,  моральне та патріотичне виховання студентів
  • Координація роботи органів студентського самоврядування

Викладачі кафедри відвідували базовий гуртожиток студентів №11 для повірки умов проживання і підтримання належного порядку та дисципліни.

Студенти кафедри брали активну участь у культурно – масових заходах ІКІТ, НАУ, району і міста.

 

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ