Редакційна колегія

Редакційна колегія збірника наукових праць «Проблеми інформатизації та управління»

Жуков І.А., завідувач кафедри комп‘ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор. (головний редактор)

Печурін М.К., професор кафедри комп‘ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор. (заступник головного редактора)

Кудренко С.О., доцент кафедри комп‘ютерних систем та мереж Національного авіаційного університету, кандидат технічних наук. (відповідальний секретар)

Азаров О.Д., декан факультету інформаційних технологій та комп`ютерної інженерії Вінницького Національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Білецький В.М., завідувач кафедри інженерії програмування Західнопоморського технологічного університету, Щецин, доктор технічних наук, професор, Польща

Воронін А.М., професор кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Гамаюн В.П., завідувач кафедри прикладної інформатики Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Головко В.А., завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних технологій, завідувач науково-дослідною лабораторією штучних нейронних мереж Брестського Державного технічного університету, доктор технічних наук, професор, Білорусь

Козловський В.В., завідувач кафедри засобів захисту інформації Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, Україна

Меліков А. З. огли, завідувач кафедри інформаційних технологій Національної академії авіації Азербайджану, чл.-кор. НАН Азербайджану, доктор технічних наук, професор, Азербайджан

Мельник А.О..завідувач кафедри «Електронні обчислювальні машини» доктор технічних наук, професор

Мохор В.В., директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова, чл.-кор. НАН України, доктор технічних наук, професор, Україна

Опанасенко В.М., провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України Відділу мікропроцесорної техніки, доктор технічних наук, професор, Україна

Палагін О.В., заступник директора Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, Україна

Пономаренко Л.А., головний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем НАН України та МОН України, доктор технічних наук, професор, Україна

Тарасенко В.П., завідувач кафедри системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», доктор технічних наук, професор, Україна

Хамдамов Р.Х., директор наукового-іноваційного центру інформаційних технологій Ташкентського університету інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор,Узбекистан