На базі кафедри Комп’ютерних систем та мереж відбулася ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології»

13-14 квітня 2023 на базі кафедри комп’ютерних систем та мереж ФКНТ НАУ відбулася ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерні системи та мережні технології» присвячена 90-річчю НАУ та 60-річчі кафедри КСМ.

На конференції працювало три секції, а саме: «Комп’ютерні системи та мережі», «Інформаційні технології проектування та управління», «Системи та технології кібербезпеки», на яких були представлені доповіді науковців, молодих учених та студентів з різних закладів освіти, наукових установ, організацій.

Конференцію відкрив із привітальним словом Ігор Жуков, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, д.т.н., професор, заслужений винахідник України. Він визначив мету конференції, яка полягає в аналізі і узагальненні нових теоретичних і прикладних результатів в області комп’ютерних систем і безпеки мережних технологій, пошуку пріоритетних напрямів наукових досліджень, розвитку наукової співпраці між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя, залученні молодих талановитих учених до наукових досліджень в сфері ІТ-технологій. До привітання приєднався Сергій Гнатюк, декан факультету комп’ютерних наук та технологій, який доповів про тенденції розвитку інформаційних технологій та висвітлив впровадження інновацій, новітніх технологій в науку і освіту.

На пленарному засіданні з науковою доповіддю  “Розробка кібер-резильєнтних систем: як виміряти резильєнтність?” виступив Володимир Мохор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Пухова НАН України. Велику увагу привернула доповідь “Transforming RISC-V Computer Architecture Learning: a collaborative approach with PlatformIO Labs and Imagination Technologies” Івана Кравця, к.т.н., засновника та виконавчого директора PlatformIO.Org та доповідь “Сучасні досягнення в квантовій криптографії” Андрія Фесенка, к.т.н., технічного директора Наукової асоціації кібербезпеки України, доцента Київського національного університету ім. Т.Шевченка.

Конференція є ще однією, не менш важливою і ефективною, площею на якій обговорюються питання аналізу і узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів в області комп’ютерних систем і безпеки мережевих технологій, визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень, узагальнення накопиченого досвіду в сфері IT-технологій. За результатами конференції буде сформовано електронний збірник тез доповідей.